Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

KORÁBBI CSILLAGSZÓRÓK

 

 

 

22. heti Csillagszóró: 

Angyalok jelennek meg, ha sokan együtt meditálnak :) Nézzétek csak, megmutatják magukat!!!

 

 

 

 forrás: http://www.youtube.com/watch?v=cfzWbYZuY7w

 

 

21. heti Csillagszóró: 

Balogh Béla:A tudatalatti tízparancsolata


VILÁGOMBAN MINDEN RENDBEN VAN 


Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van! Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz. Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szükségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat. 

Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja. 
Egyedül tőled függ. 
És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek... 


1. EGYSÉGTUDAT 

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes. 
Felismerem, hogy az egyetemes teremtő erő és intelligencia elválaszthatatlan részeként létezem. 
Lélek és tudatformájában bennem van az egyetemes erő és értelem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség, Igaz szó és ihletformájában áramlik át rajtam. 
Felismerem, hogy gondolataim teremtő erővel rendelkeznek. 
Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek. Mindenfontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja. 
Ha bármikor félelem vagy aggodalom uralkodna el a tudatomon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja. 
A bennem lévő teremtő erőt szabadon használhatom. 
Teremtőerőmet a közösség javának szogá1atába állítom. 
Amint ezeket az igazságokat érzem, és gondolom, meg- teremtem a tudatosság Új ciklusát, és átalakul az életem. 
Az egységtudat és öröm természetes lelkiállapotom. 

Világomban minden rendben van. 2. MEGBOCSÁTÁS 

Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom. 
Kivétel nélkül mindenkit elengedek, akt valaha meg- sértett engem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet minden örömét kívánom. 
Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy, és én is szabad vagyok.” 
A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költözik a szívembe. Teremtő erőm felszabadul, és építő módon használhatom. 
Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelkileg, szellemileg és testileg betegek. 
Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek. 

Világomban minden rendben van. 3. ELFOGADÁS 

Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik, és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különböző megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erő intelligencia és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom. 
Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok. 
Én felelek azért, amit az embertársaimról gondolok. 
Egészséget, sikert, lelki békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi vagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim őszinték, hisz mindezt szívem szeretetéből sugárzom. 

Világomban minden rendben van. 4. JÓVÁTÉTEL 

A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom. 
Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen. 
Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő feszültséget is feloldhatom. Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem. 
Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok. 
A régitől az új felé könnyű szívvel haladok. 
A változást egyre jobban érzem magamon. 
Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom. 

Világomban minden rendben van. 5. EGÉSZSÉG 

Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem. 
Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem. 
A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat. 
Egészségtől és energiától duzzad. Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat mindengondolatom. A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önmagamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtő erővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom. 
Az egészséget és szabadságot választom. Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből. 
Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban. 
Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe. 

Világomban minden rendben van. 6. IDEÁLIS TÁRS - Csak saját felelősségre! 

Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzok tapasztalataim körébe. 
Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek. 
Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek. Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom. 
Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom. 
Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom. 
Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi. Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást. 
Ideális társamat megérdemlem és elfogadom. 
Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem. 

Világomban minden rendben van. 7. SIKER 

Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom. 
Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom. 
Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom. Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom. 
Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik. 
Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik. 
Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok. 
Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok. 
Örömöm telik abban, amit csinálok. 
Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett. 
A sikerfeltételei eleve adottak bennem. 
Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem. 
Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem. Minden élményből tanulok. 
Sikerről sikerre haladok. 
A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az Új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok. 

Világomban minden rendben van. 8. BŐSÉG 

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éjem. 
Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem. kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam. 
Tudom. hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet. 
Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében. 
A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom. 
Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek. 
Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a Pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom. 
A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik. 
Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam. 
Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok. 

Világomban minden rendben van. 9. BÉKE ÉS HARMÓNIA 

Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek. 
Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet. Szétárad belőlem minden irányba, majd visszatér hozzám megsokszorozva. 
Akkor érzem jól magam, ha szeretek. 
Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem. 
Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövőmet fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom. 
Segítek magamon, és az élet is megsegít. Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend működik. 
Mindent szórakozva tanulok. 
Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a jó kaphat helyet. Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a testemet. 
Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem. 
Lényemmel, szeretetemmel az élet szépségét hirdetem. 

Világomban minden rendben van. 10. BÖLCSESSÉG 

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása. 
Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő. 
A szeretet törvényét szívemben ismerem. 
Biztonságos magamba néznem. 
Biztonságos a múltba tekintenem. 
Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul. Folyton megújul az életem. 
Minden pillanata új, friss, és eleven. 
Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok. 
Tudom, hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom. 
Életemet magam irányítom. 
Mindenben a szépet és a jót keresem. 
Gondolataimmal a szépet és a jót erősítem. 
Új valóságom új gondolkodásom tükörképe. 
Bízom az egyetemes erőben, bölcsességben és szeretetben, hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul előttem az, bármire van is szükségem, megkapom azt a megfelelő helyen, időben és összefüggésben. 

Világomban minden rendben van. 

 

  20. heti Csillagszóró:

"Életed célja az, amit annak hiszel. Küldetésedet te szabod ki saját magadnak. Életed pedig az lesz, amivé teszed, és soha, senkinek nem lesz joga ítélkezni feletted."

 

 

 

 

19. heti Csillagszóró: 

Milyen nehéz valójában egy pohár víz?

 

Egy pszichológus a teremben járkált, miközben stresszkezelést oktatott a közönségnek. Amikor felemelt egy poharat, mindenki a megszokott „félig üres vagy félig teli?” kérdésre számított. Ehelyett mosolyogva azt kérdezte: 

- Milyen nehéz ez a pohár víz?

A válaszok 2 dekagrammtól fél kilóig terjedtek. A pszichológus azonban így válaszolt: 

- A tényleges súly nem lényeges. Attól függ, milyen hosszan tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, az nem probléma. Ha egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy napig tartom, a karom elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem változik a pohár víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebb lesz.

Majd így folytatta: 

- Az életben a stressz és az aggodalom olyan, mint ez a pohár víz. Gondolj rájuk egy kis ideig, és semmi sem történik. Gondolj rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk gondolsz, megbénulsz, képtelen leszel bármit is csinálni.
Nagyon fontos, hogy tudd elengedni a problémáidat. Este minél előbb tedd le minden terhedet. Ne cipeld őket tovább az estébe és az éjszakába. 
Ne felejtsd el letenni a poharat!

forrás: http://www.sikerkozosseg.hu/cikkek/tortenetek/milyen-nehez-valojaban-egy-pohar-viz 

  

 

18. heti Csillagszóró: 

 

 Egy ölelésnek hatalmas értéke van. Segít abban, hogy szavak nélkül tudasd a másikkal, hogy mit érzel iránta. Ha rossz napod van, ha ideges vagy, egy ölelés segít megnyugodni. Érezteti, hogy biztonságban vagy. Egy ölelés segít kibékülni, segít jobban, sokkal jobban szeretni. Egy ölelés lehet fájdalmas, boldog, lehet tiltott, vagy éppen titkos, de felesleges SOHA!

 

 

Egy hatalmas ölelésben,
- érzed? - minden benne van.
Nem félek és nem is bántok,
én csak jól érzem magam.
A szeretet körbe vesz,
és fény-tengerben lebegünk.
Kizárjuk a külvilágot,
s ketten eggyé lehetünk...

 (Aranyosi Ervin)

 

 

 17. heti Csillagszóró:  

Nézzétek csak ezeket az érdekes, néha megnevettető fotókat!

 

http://twistedsifter.com/2013/03/most-perfectly-timed-photos-ever/

 

 

 

16. heti Csillagszóró:  

Olvassatok néhány kedves gondolatot a boldogságról

 

"- Így érvel az ostoba: ez a föld az enyém, ezek itt az én gyermekeim. Íme minden együtt van, hogy teljes legyen a boldogságom- mondta Buddha a tanítványainak.
Hallgatói megkérdezték:
- Miért ostoba az efféle gondolkodás?
- Mert aki ezt mondja, az azt sem érti, hogy még ő maga sem a saját tulajdona. Valójában semmit sem birtoklunk, csak őrizzük egy ideig. Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják. Bármi legyen a kincsed, úgy tartsd a kezedben, mintha vizet markolnál. Ha a tenyeredbe zárod, összenyomod; ha magadhoz láncolod, a lényegétől fosztod meg. Tartsd szabadon, és örökre a tied marad. Ez az igazi boldogság!'

 

 

15. heti Csillagszóró:

Hoztunk Nektek a kávészünetre egy pár perces kisfilmet.

 

Mindannyian egy fényesen csillogó lánc egy-egy szeme vagyunk, kacsintsunk hát egymásra ennek tudatában! :)

 

 

  

(forrás: http://www.facebook.com/photo.php?v=304135336372992)

 

 

14. heti Csillagszóró: 
 

Egy meditatív zene minden alkalomra :) 

Hallgassátok szeretettel!

 

There_is_the_light.wma

 

(zene linkjére katt és megnyitja a böngésződ vagy jobb klikk - mentés másként és lementheted a gépedre és meg tudod hallgatni a megszokott lejátszóban)

 

 

13. heti Csillagszóró:

 

 „Ha mindig elítélitek önmagatokat, hogy gyengék és jelentéktelenek vagytok, akkor sosem érhettek el semmit. Ha azt gondoljátok magatokról, hogy szerencsétlenek és értéktelenek vagytok, akkor olyanná is váltok. Ehelyett ha tudatosítjátok magatokban, hogy isteni szikrák vagytok, és hogy maga Isten a valóságotok, akkor Istenné válhattok és minden erőt irányíthattok. Azzá váltok, amit éreztek. (Yad bhaavam, thad bhavathi.) Az számít a leginkább, amit éreztek. Ez az alapja mindennek, ami vagytok. Legyen hitetek az Atmában, az isteni Önvalóban, aki valójában vagytok! Ezt mindnyájatoknak meg kell tennie." 

Sai Baba

 

 

12. heti Csillagszóró:  

 

Haniel, az isteni szeretet arkangyala

 

Egy szép napon az Úr hívatta Angyalát:

- Repülj le a földre, ott sokan várnak Rád.
Nézd meg mire vágynak, mi nekik a kincs.
Remélem nem olyan, mi a mennyekben sincs.
Olyan sokan imádkoznak, hogy tegyek csodát,
Menj és derítsd ki ennek az okát.
Tudd meg, mi kell nekik, mi az, mire vágynak,
Hogy boldogságot adhassunk az egész világnak.

Az angyal elrepült. Három nap odavolt.
Várták az angyalok, a csillagok, meg a hold.
Harmadnap visszatért, fáradt volt, elgyötört.
És olyan szomorú, mint kinek szíve tört.

Az Úrhoz sietett, a szeme csupa könny:
- Az emberek elvesztek, mind csupa közöny.
Hajtanak egész nap, gyűjtik a javakat,
De nem mondanak egymásnak szerető szavakat.
A szeretet, ami itt fenn a legnagyobb kincs,
Ott lenn az emberek szívében nincs.

Az Úr is szomorú lett, hisz ő már rég tudta,
A szeretet a boldogság egyetlen egy kulcsa.
Megbízta hát az ég összes angyalát,
Hozzanak szeretetet és boldog lesz a világ.

Azóta itt vannak köztünk az angyalok.
Vigyázzák lépteink, szemükben Fény ragyog.
Ha Te is egy kis melegséget érzel a szívedben,
Tudd, hogy egy angyal van ott a közeledben.
Ő lopta a szívedbe a napsugár melegét,
Lábad elé szórja a csillagok fényét…

 

 

 

 

forrás: angyal.tv

 

 

11. heti Csillagszóró:

A héten Osho-tól idézünk, aki alapvetően a szerelmesekről beszél, de talán egyetértünk abban, hogy szavai nem csak nekik szólnak, könnyedén vonatkoztathatjuk a saját életünk egy-egy részére mindannyian…Ti hogy gondoljátok?

 

„Nincs a priori tudás. Próbát kell tenned ahhoz, hogy kiderüljön. Honnan tudhatnád odabenn, a házban ülve, hogy vajon ellen tudnál-e állni a kint tomboló viharnak és szélnek? Sosem voltál kint, a viharban. Hát menj, és nézd meg! Egyetlen út kínálkozik, a próbáé. Menj, és nézd meg – talán elbuksz, de még a kudarc is erősebbé tesz a mostani állapotodnál. 
Ha egy kísérleted elbukik, azután még egy és még egy, a viharban töltött idő fokozatosan egyre erősebbé és erősebbé tesz. És eljön a nap, amikor egyszerűen elkezdesz örülni a viharnak, amikor táncra perdülsz a szélben. Akkor a vihar már nem ellenség többé, hanem egy lehetőség, ahogy a szél is egy lehetőség a létezésre.
Ne feledd, a létezés sohasem kényelmes, mert akkor mindenki átélhetné. Ne feledd, a létezés nem következhet be könnyedén, hiszen akkor mindenki nehézség nélkül önmaga lehetne. A létezés csak akkor valósul meg, ha kockáztatsz, ha szembenézel a veszéllyel.  És a szeretet a lehető legnagyobb veszély. A teljes valódat követeli.”
Osho - Intimitás

 

 

10. heti Csillagszóró:  

"A buddhistáknak van egy jó kis gyakorlatuk: hétvégenként egy füzetbe felírják, hogy a héten mi hozta ki őket a sodrukból.
Mitől féltek, miért haragudtak, min háborodtak fel - csak röviden, emlékeztető szavakban.
Egy hónap múltán aztán végignézik a listát, és figyelik magukat, mi az, ami még mindig bántja, felháborítja őket, és mi az, aminek már nincs jelentősége számukra.
Azokat kihúzzák. Ilyenkor néha döbbenten látja az ember, hogy milyen marhaságokon izgatta fel magát.
Olyasmiken, amiknek napok, hetek elmúltával már semmi jelentőségük sincs.
Ilyenformán idővel kirajzolódnak az érzelmileg valóban fontos dolgok."

Popper Péter: Lélekrágcsálók

 

 

9. heti Csillagszóró:  

Talán ez az egyik legnehezebb emberi tulajdonság, a ragaszkodás. Ez a kis szösszenet segíthet más megvilágításba helyezni a dolgokat, s ezzel az elengedésre való hajlamunkat is erősítheti. Olvassátok szeretettel!

 

Elengedni nem azt jelenti, hogy nem törődsz valakivel, hanem csak azt, hogy nem tudsz többet tenni érte.
Az elengedéssel nem zárkózol el előle, csak felismered, hogy nem irányíthatod.
Az elengedés nem azt jelenti, hogy mindent megengedsz, hanem hagyod, hogy tanuljon a következményekből.
Az elengedés az erőtlenség elismerése, miszerint a végkifejlet nincs, és soha nem is volt a te kezedben!
Az elengedéssel nem próbálsz megváltoztatni vagy hibáztatni más valakit, hanem a lehető legtöbbet hozod ki magadból.
Ha elengeded, többé nem gondolkodsz róla, de törődsz vele; 
nem "megjavítani" akarod, hanem támasza lenni; 
nem te vagy a középpontban, rendezgetve a végkifejletet, hanem engeded, hogy ki-ki befolyásolja a saját sorsát;
nem védelmező vagy, hanem hagyod, hogy szembesüljenek a valósággal;
nem tagadsz, hanem elfogadsz;
nem zsörtölődsz, korholsz vagy vitatkozol, hanem megkeresed a saját hiányosságaidat, és azokon dolgozol;
nem azon igyekszel, hogy saját vágyaidhoz igazíts, 
hanem elfogadsz minden napot úgy, hogy ahogy jön, és örülsz neki;
nem kritizálsz vagy regulázol másokat, hanem megpróbálsz olyanná válni, amilyen lenni szeretnél;
nem bánkódsz a múlt miatt, hanem növekedsz, és jelenben élsz.

Valójában az elengedés azt jelenti: 
Kevésbé félsz... Bízol Istenben.... és jobban szeretsz.

 

 

8. heti Csillagszóró:

Az alábbi üzenet érkezett a szerencsesütivel, amit Nektek húztunk:

"Amikor megjelenik a lehetőség, más formában kínálkozik fel és más irányból jön, mint ahonnan várjuk. Ez mindig így van a lehetőséggel: ez az ő furfangja. Megvan az a ravasz szokása, hogy a hátsó ajtón surranjon be, és gyakran szerencsétlenségnek, vagy vereségnek álcázza magát. Talán ez a magyarázata, hogy olyan sokan vannak, akik nem képesek felismerni, amikor megjelenik. (Napoleon Hill)"

 

 

7. heti Csillagszóró:

...az alábbi linken:

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html

 

Merüljetek el egy-egy képben, s érezzétek meg az Univerzum tökéletességét :)

 

 

6. heti Csillagszóró:

"Számos természeti népnél, ha valaki a gyógyítóhoz fordul segítségért, mert csüggedt, vagy elvesztette kapcsolatát Istennel, a gyógyító a következő kérdéseket teszi fel:

-Mióta nem táncolsz?
-Mióta nem énekelsz?
-Mióta mellőzöd az elbűvölő meséket?
-Mióta mellőzöd a csend tökéletes békéjét?”

  
Nektek mik a válaszaitok?

 

 

5. heti Csillagszóró: 

Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vonalakat karcolt az autó oldalára.
Haragjában, a férfi megfogta a gyermek kezét és többször ráütött, nem ismerve fel, hogy a francia kulccsal üti.
A kórházban a gyermek elveszítette az összes ujját a törés miatt. Mikor a gyermek megkérdezte az apját, szemében fájó tek intettel :... Apa mikor fognak visszanőni az ujjaim?
Az apa felismerve tettének súlyát, szólni sem tudott.
Visszament az autójához és többször belerúgott.
Saját cselekedetétől feldúlva leült az autó elé és a karcolásokat nézte.
A gyermek azt írta:..."SZERETLEK APA!"
A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre! A probléma a mai világban az, hogy az EMBEREK VANNAK HASZNÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE!
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a gondolatot:... A tárgyak azért vannak, hogy használjuk, az emberek pedig hogy szeressük őket!

 

 

4. heti Csillagszóró: 

Ha meg akarod ismerni a múltadat, vizsgáld meg a jelenlegi körülményeidet. Ha tudni akarod a jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!
(kínai közmondás)
 

Elégedettek vagytok azzal, amit láttok? Nincs késő másképp cselekedni :)

 

 

 3. heti Csillagszóró: 

A héten egy zenét hoztunk Nektek.
Csak csukjátok be a szemeteket és repüljetek egyet! :)

Itt találjátok a számot.

 

 

 2. heti Csillagszóró: 

„Mindannyiunk számára az egyetlen valódi tényező, ami akadályt jelenthet az új tudatnak a fenntartásában, a régi, materialista világszemlélet fenyegető hatása. Ez valóban létezik, és állandóan azt suttogja a fülünkbe, hogy a világ kemény és engesztelhetetlen, ezért lehetetlen holmi ezoterikus, szentekhez illő szándékokkal életben maradni benne.

Ez persze akkor igaz, ha úgy tekintünk önmagunkra, mint akik magukra hagyatva hánykolódnak egy értelmetlen univerzumban.

Csakhogy nem ilyenek vagyunk. Mi képesek vagyunk igazodni, és bebizonyítani önmagunknak, hogy az univerzum, amelyben élünk, valójában olyan gépezet, amely az álmainkat váltja valóra, és csak arra vár, hogy bekapcsoljuk.”

James Redfield könyvéből

 

 

1. heti Csillagszóró:

Miért várnál indokra a nevetéshez? Az életnek önmagában épp elegendő indoknak kellene lennie a nevetésre. Hiszen olyan abszurd, olyan nevetséges. Olyan gyönyörű, olyan csodálatos! Mindenféle-fajta dolog együttesen. Egy hatalmas, kozmikus tréfa. Azért nem kell nevetned, hogy boldoggá tegyél vele valakit, mert ha nem vagy boldog, akkor mást sem tehetsz boldoggá. Egyszerűen a saját kedvedre nevess, ne várj hozzá indokot. A nevetés az igazi vallás. Minden más csupán metafizika.

- Osho - 

 

 

2012 / 52. heti Csillagszóró:

A szeretet nem azért van ingyen, mert nem ér semmit, hanem mert megfizethetetlen.

 

 

2012 / 51. heti Csillagszóró:

Hunyd be a szemed és csendesedj el. Figyelj arra a részedre, amely most egy problémaként elakadásként van jelen az életedben (egy betegség, egy másik személy, egy viselkedésmódod, amit már nem érzel Magadénak, egy másik személy viselkedése, ami nyugtalanítóan hat Rád, egy tárgy, amit szeretnél jobban szeretni stb.). Kérd meg, hogy mutassa meg magát Neked! Lehet, hogy egy érzés, egy testi érzet vagy egy kép formájában jelentkezik. Amikor már megismerkedtetek egymással és tisztán érzékelhető kapcsolat van köztetek, végezd el az alábbi gyakorlatot.

Fejezd ki Magad e részed felé a következő mondatok segítségével és folyamatosan figyelj Magatokra, hogy hogyan változtok Ti és a kapcsolat köztetek a gyakorlat során:
- Nagyon sajnálom … ( pl: hogy eddig nem figyeltem Rád, hogy megbántottalak, hogy tettem valamit, amivel fájdalmat okoztam, hogy elhanyagoltalak stb. Rád van bízva, őszintén kifejezheted az érzéseidet, amiket a részed jelenléte felhoz Benned)
- Bocsáss meg nekem ezért …
- Köszönöm ( pl hogy jelen vagy, hogy nyitott vagy a változásra stb.)
- Szeretlek!

A mondatokat addig ismételd, amíg úgy nem érzed, hogy a tiszta szeretet kapcsol össze Benneteket.

Gyógyító Ho’oponopono-zást kívánunk!

 

 

 

 

 

 

Vissza a Csillagszóróhoz